Min blivande uppsats

Jag ska skriva en uppsats om dialektala uttryck för spindlar och spindelnät.
Har DU ett uttryck som du använder, har använt eller som en äldre generation har använt?
Kommentera gärna med info om var i Sverige det har använts och när.

Tentavånda

Jag städar aldrig så mycket och fixar aldrig så mycket i trädgården - som när jag skjuter på en tenta.

På de kurser jag har gått hittills på universitetet i höst är jag i hemtentafas just nu.
Den franska medeltida litteraturen skjuter jag ännu mer på för där är deadline först 30 november
men på Runologikursen är det allvar just nu.
Därför tvättade jag och städade igår liksom grävde ur komposten och dessutom tvättade jag bilen.

Är detta viktigt?

Jo när jag inte vill ta itu med hemtentan måste jag motivera mitt ointresse med att jag gör nytta
ändå. Man kan faktiskt fråga sig varför jag ens går en massa kurser som inte leder någonstans
- inte jobbmässigt i alla fall.

Det är ju alltid en form av självplågeri detta med tentor, jag både vill och inte vill börja skriva.

På luncherna denna vecka har jag dock ägnat mig åt att översätta de runstenar som ingår i tentan.
Tre av runstenarna ska dateras och dateringen ska motiveras - annars kan man ju bara tyda dem
och söka efter resten i Rundata. Texten på den fjärde runstenen ska translittereras, transkriberas
fonetiskt, normaliseras fonemiskt samt slutligen översättas.
Jag har translittererat den i och med att jag tolkat runinskriften till vanliga bokstäver.
Sen kommer nästa två moment som inte är det lättaste - utöver tolkningen är väl egentligen
översättningen det enklaste.

Just nu känns det som om jag inte vill fortsätta utan tacka för mig och de trevliga föreläsningarna
där man lär sig så mycket men resten av kursen lockar ändå väldeliga för nästa kursmoment är
fornisländska.

Så som den skötsamma student jag ändå är kommer väl denna dag att tillbringas framför datorn, 
i sällskap med runstenar - om jag nu inte skulle åka och titta på några live.